شرکت مهندسی پناه ساز الوند
اتاق های داخلی

در بسیاری از فضاهای بسته موجود نظیر سالن های صنعتی، ساختمان های با سقف بلند و یا سوله ها، نیاز به احداث اتاق های داخلی با کاربردهای مختلف وجود دارد. با استفاده از سیستم ساختمانی تولیدی شرکت پناه ساز الوند، اجرای این نوع اتاق ها یا ساختمان ها، با سرعت بالا، وزن کم و بدون نیاز به تخریب یا آلوده کردن محیط کاری موجود انجام می گیرد. این نوع دفاتر یا اتاق ها تمامی مزایایی که ساختمان های اصلی دارا هستند، را به همراه داشته و با کاربری های متنوع اعم از دفتر کار، انبار، سرویس بهداشتی، خوابگاه، نهارخوری، فضای ورزشی، اتاق جلسات و غیره قابل اجرا خواهند بود. 
مزیت بسیار مهم این نوع ساختمان ها، قابلیت جابجایی آنها بدون تخریب اساسی و تا90 درصد قابلیت استفاده مجدد از مصالح مصرفی است. به عبارت دیگر همگام با تغییر جانمایی داخل سالن ها، این سازه نیز می تواند جابجا شده و در مکان و موقعیت جدید خود نصب گردد.