شرکت مهندسی پناه ساز الوند
افزایش طبقات در ساختمان های موجود

در موارد بسیاری، مالکان ساختمان های موجود، نیاز به افزایش یک طبقه بر روی بنای موجود خود دارند، اما تکنیک های موجود ساختمانی به دلیل وزن بالای مصالح مصرفی و محدودیت های اجرایی جوابگوی این نیاز نیست. بدیهی است تخریب بنای موجود و دوباره سازی آن به تعداد طبقات لازم نیز راه حلی اقتصادی برای این موضوع نبوده و لذا این کمبود همچنان در کشور مشاهده می شود. 
سیستم ساختمانی پیشنهادی شرکت پناه ساز الوند، با توجه به وزن بسیار کم دیوارها، سقف و کل سازه (حداکثر 70 کیلوگرم بر متر مربع) راه حل مطمئن و اقتصادی برای این نیاز کاربران است، بطوریکه در زمانی کوتاه، یک طبقه جدید بر روی بنای قبلی احداث می شود، بدون آنکه از نظر ظاهری، کاربری و ... تفاوتی را برای مالک ایجاد نماید. ساختمان جدید تمامی مزایایی را که در رابطه با ساختمان های تولیدی این شرکت ذکر شده اند، دارا بوده و در ازای هزینه ای معقول، سطح زیربنای ساختمان ها را افزایش می دهد.