شرکت مهندسی پناه ساز الوند
اجرای ساختمان های ترکیبی

یکی از کاربردهای اقتصادی مصالح تولیدی شرکت مهندسی پناه ساز الوند، استفاده به صورت سازه ترکیبی با سازه های فلزی یا بتونی معمول است. از این نوع سیستم می توان برای اجرای سقف و دیوار در تمامی ساختمان های طبقاتی و حتی برج ها بهره گرفت، بدون آنکه محدودیت خاصی در این رابطهوجود داشته باشد. مزیت عمده این روش کاهش شدید وزن مرده ساختمان (D.L.) است؛ بطوریکه نیروهای درونی اعضای ساختمان را می توان حتی تا 5 برابر کاهش داد، که نتیجه این امر کاهش ابعاد مقاطع سازه ای، سبک شدن ساختمان و صرفه جویی اقتصادی است. سرعت بالای اجرای این نوع سقف و دیوارها نیز به سازنده این امکان رامی دهد تا در کمترین زمان ممکن پس از اجرای اسکلت مزبور، به تکمیل فضاهای داخلی ساختمان بپردازد. ضمن آنکه مصالح بنایی سنتی که مشکلات زیادی را اعم از حمل و نقل، تخلیه، اجرا و تخریب به همراه دارد و اجرای متوالی آنها در فصول مختلف (به دلیل رطوبت موجود) امکان پذیر نیست، از چرخه ساخت و ساز حذف شده و یکباره پس از اجرای هر دیوار، نصب پوشش نهایی (رنگ، کاغذ دیواری و ...) قابل اجرا می باشد. 

متوسط وزن در سازه های این شرکت برحسب کاربرد به شرح ذیل است:


سقف :

 • ضخامت نهایی: 43 - 37 سانتیمتر
 • وزن نهایی: 80 - 70 کیلوگرم بر مترمربع
 • قابلیت عبور تمامی تاسیسات از فضای خالی میانی سقف
 • تحمل باربری: حداکثر 300 کیلوگرم بر متر مربع
 • عایق صوت
 • عایق حرارت

دیوارهای داخلی :

 • ضخامت: 5/10 سانتیمتر
 • وزن: 30 کیلوگرم بر مترمربع
 • تحمل باربری
 • عایق صوت
 • عایق حرارت
 • قابلیت عبور تمامی تاسیسات از فضای خالی میانی

دیوارهای خارجی :

 • » ضخامت: 11 سانتیمتر
 • وزن: 35 کیلوگرم بر مترمربع    (بدون وزن نمای خارجی نظیر سنگ، آلومینیوم و غیره)
 • تحمل باربریس
 • عایق صوت
 • عایق حرارت
 • قابلیت عبور تمامی تاسیسات از فضای خالی میانی